All posts filed under: macro

Laatste jaar?

Toen ik twee jaar geleden de bloemenweide inzaaide, voegde ik er ook een beetje bloemenakker bij. Zo’n akkermengsel bestaat uit éénjarigen, die het eerste jaar voor wat kleur moesten zorgen. De vaste planten en de grassen zijn ondertussen flink gegroeid, zodat zo goed als alle éénjarigen verdwenen zijn uit de bloemenweide. Eén eenzame klaproos en nog heel wat bolderik zingen nu hun zwanenzang. Jammer, want het zijn beiden prachtige planten.

Astrantia

Er zijn de voorbije dagen al heel wat foto’s van beestjes gepasseerd terwijl ze op Astrantia foerageerden. Die Astrantia staat er dit jaar beter dan ooit bij. De planten zijn erg fors geworden, en ook de bloemen zijn forser  dan de vorig jaren. Deze schoonheid is voor veel tuiniers een erg moeilijke horde, omdat de plant het niet goed doet in droge of zanderige grond. Maar op mijn humusrijke leemgrond doet de plant het uitermate goed. Ik verwijder ook zaailingen, omdat het plantje zich redelijk vlot uitzaait. De plant is niet alleen vanwege zijn prachtig, dromerig uiterlijk een aanwinst in de tuin. Ze is qua biodiversiteit zonder enige twijfel de meest diverse plant in mijn tuin want op zowat alle exemplaren tref je museumkevers, tapijtkevers, penseelkevers, boktor, schijnboktor, maskerbijen, urntjeswespen en pyamawantsen aan. En dan is er natuurlijk de nog occasionele hommel of solitaire bij die passeert.

Solitaire bij

Deze Trifolium rubens kocht ik bij Eco-flora. Deze reuzenklaver kreeg heel wat aandacht van bestuivers in de kwekerij. In de tuin is het niet anders. Deze eigenaardige, traagbewegende solitaire bij die foerageert op deze klaver . Niet direct een schoonheid volgens mij…