Dag: mei 28, 2018

Vijver

Het vijverwater is nog steeds erg helder. De planten op deze foto groeien soms een flink stuk onder het wateroppervlak, je kan zelfs de bodem zien. Dit resultaat bekom ik dus zonder filter, zonder stroming en met plantenvakken vol tuingrond, geen vijveraarde of substraat. Ieder vijvercentrum zou je totaal gek verklaren wanneer je advies zou vragen in deze richting. Het ‘geheim’? Geen vissen en voldoende sterke groei van waterplanten zorgen voor een natuurlijk evenwicht. Met vissen moet je extra nitraten en fosfaten met bijkomende filters gaan wegwerken (zeker wanneer je die vissen voedert). En zonder vissen valt er ook veel meer te beleven in een vijver (want die peuzelen heel wat andere fauna op). En je hebt echt geen vissen nodig om muggenlarven te weren. Die staan hier op het menu van kikkervisjes, libellen- en waterjuffernymfen, torren, rugzwemmers, …. Zoals men wel eens zegt, ’t leven is zwaar aan de bodem van de voedselpiramide.

Troostprijs

Toen ik zondagmorgen in de tuin aan ’t werken was zag ik plots de prachtige weidebeekjuffer. Ik liep naar binnen om mijn fototoestel te nemen, maar het diertje vloog over de afscheiding naar de nectartuin. Daar was het beestje helemaal niet meer terug te vinden. Maar… ik zag er wel een prachtige, duidelijk nog zeer jonge koninginnenpage op de muurbloemen. Maar ook deze was gaan vliegen voor ik mijn toestel in aanslag kon leggen. Als ‘troostprijs’ verscheen deze glasvleugelpijlstaart die wel even wou poseren. Jammerlijk genoeg stelde ik mijn diafragma een beetje te groot in zodat de Depth Of Field iets te beperkt is. Maar ik ben toch erg tevreden met deze waarneming.