Dag: januari 18, 2016

Tellen

Net zoals de voorbije jaren werden gisteren ook hier vogels geteld. Zelf twijfel ik aan het nut van dit soort tellingen, maar ik vind het een geweldige bewustmakingsactie van natuurpunt. En ’t is hoegenaamd geen straf, de vogels buiten bespieden. Wat wel veranderde: de voedersilo’s. In het Verenigd Koninkrijk is de populatie groenvinken er sinds midden vorig decennium erg snel op achteruit gegaan door de parasiet Trichomonas gallinae.  Door voedersilos geregeld te reinigen help je mee de verspreiding van deze ziekte in te dammen. De silo die hierboven is afgebeeld is erg eenvoudig te demonteren en uit te wassen. Dit jaar had ik één silo besteld om hem te testen, volgend jaar vervang ik ook de andere silo’s. Het resultaat dit jaar: Kraai 2 Houtduif 5 Tortelduif 9 Pimpelmees 5 Zwarte mees 2 Koolmees 5 Roodborst 1 Vink 18 Groenling 1 Merel 2 Spreeuw 2 Boomklever 1 Kauw 9 Grote Bonte specht 1