Bestuiving

Het is aan de verschillende insectenhotelletjes een drukte van jewelste. Ik vermoed dat ik met deze aangroei van de populatie mestselbijen opnieuw te weinig nestgelegenheid heb voor de beestjes… Volgens mijĀ is de drukte aan ’t hotelĀ ’t gevolg van mannetjesbijen die wachten op uitkomende vrouwtjesbijen. Solitaire bijen houden van de warmte. Ik zie vele bijen zonnebadenMeer lezen over “Bestuiving”