Dag: april 12, 2014

Voortuin

Enkele maanden geleden kwam de voortuin aan bod in de BBC-reeks ‘Great Britisch Garden Revival’.  Tot het begin van de 19de eeuw werden huizen gebouwd tot tegen de straat. Vanaf dan begon men, met onder meer ‘privacy’ in het achterhoofd, een afstand te voorzien tussen de straat en de woning. Tot ergens in het begin van de jaren ’60 besteedden mensen meer energie aan het verzorgen van de voortuin dan het verzorgen van de achtertuin. Langzaam werd de aandacht verschoven naar de tuin achter de woning, en voortuinen werden steeds meer en meer gereduceerd tot een fantasieloos stukje gazon (weinig onderhoud) of parkeerplaatsen voor voertuigen. Het groen moest plaats maken voor kasseien en klinkers, waardoor heel wat straten tot één grote betonvlakte werden herschapen. Ter ere van koning auto werd niet alleen het uitzicht troosteloos maar werden stedelijke gebieden gevoeliger voor watersnood bij felle regenbuien. Veel van deze verharding is immers onvoldoende waterdoorlatend waardoor de riolen steeds meer water te slikken krijgen. Bij de aanschaf van onze woning was onze voortuin ook één grote parkeerplaats, een flinke …