Een boompje (op)zetten

Bomen en heesters zijn prachtige wezens. Ze vormen in iedere tuin een meerwaarde, zowel vanuit ecologisch als esthetisch oogpunt. Ze zorgen voor structuur en verticale lijnen in de tuin. Ze zorgen voor schaduw, voor bloemen (vaal veek vroeger dan de vaste planten), bessen en mooie herfstkleuren. ┬áZij vormen niet alleen bossen, ze kunnen een voetbalveldMeer lezen over “Een boompje (op)zetten”