Dag: februari 5, 2013

Blauwbessen snoeien

….. Vandaag heb ik de blauwbessen gesnoeid, en daarom volgt hier plichtsbewust een verslag van onze reporter ter plaatse. Je vind de andere snoeiverslagjes terug op deze pagina of via de categorie snoeigids . Disclaimer: er bestaan voor fruitsoorten verschillende snoeiprincipes. De manier van snoeien die ik toepas wijkt lichtjes af van wat je als snoeirichtlijnen terugvindt in de nederlandstalige literatuur. In de nederlandstalige literatuur adviseert men maximaal 4-6 gesteltakken over te houden. Ik baseer me op een snoeihandleiding uit de Verenigde Staten, waar 10-12 gesteltakken worden overgehouden maar waarbij deze takken sterker worden uitgedund. Ik zeg niet dat mijn snoeimethode beter is, wel dat ze anders is. Tot hiertoe met goed resultaat, maar ik ben er absoluut zeker van dat de snoeihandleiding uit de nederlandstalige literatuur ook tot een goed resultaat leidt,  maar de methode die ik volg is eenvoudiger zodus… Blauwbessen (Vaccinium corymbosum) worden gesnoeid met het oog op het continu verjongen en uitdunnen van de planten, aangezien krachtige, jonge scheuten de beste beskwaliteit opleveren. De snoei wordt uitgevoerd in februari of maart. Er zijn twee …